ekoloji nedir
ekoloji nedir

Ekoloji Nedir ? Ekoloji Ne Demek ?

Ekoloji Nedir

Ekoloji nedir, Dünyamız üzerinde yaşayan formların, çevresel anlamda ilgilerini inceleyen bilim dalıdır. Bitki ve hayvanların yapılışlarını yaşayışlarını, özelliklerini ve üzerinde bulundukları çevrenin etkilerini inceler.

Ekoloji Nedir kısaca değinecek olursak genellikle bitki ekolojisi ve hayvan ekolojisi olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Tabi doğal şartlar gereği bitki ve hayvanlar bir arada yaşadıkları için birbirinden tam anlamıyla ayrılamazlar. Ekoloji bilimi, incelenen bölgenin genel anlamda yapısını da inceler. Burada ki yaşayan bitki ve hayvan türlerini tespit eder. Yeryüzünün yaşanılabilir ve beslenebilir olması açısından bir denge halinde tutulması büyük önem taşır. Bu denge cansız maddenin eseri olamaz. Olayların tamamı canlıları ekolojik anlamda etkileyen, en çok yeryüzünde ve onu çevreleyen atmosferde meydana gelmektedir.

Günümüz ekolojisinin önemle üzerinde durduğu popülasyon, komünite ve ekosistemler biyosfer de ki yaşama birliklerini meydana getirirler. Ekoloji nedir sorumuzu tek bir cevaba indirgemeden devam edelim.

Biyosfer Nedir

Dünya üzerinde bütün canlıların yaşadığı 16-20 km’lik tabaka alanına denir.

Habitat Nedir

Canlıların biyosfer üzerinde ki dağılımı farklılıklar gösterir. Bir canlının tabi olarak üredigi alana bir başka deyişle organizmaların bulunduğu yere habitat denir.

Popülasyon Nedir

Bir türün tabiatının belirli bir parçasında yaşayan tüm fertlerinin oluşturduğu topluluğu ifade eder.

Komünite Nedir

Belli bir alanı işgal eden bu topluluğun tamamına da komünite denilmektedir. Bir popülasyon da bir tür bulunmasına rağmen komünite de bir çok tür ve popülasyon mevcuttur.

Cansız cevre ve kominite ekosistemi meydana getirirler. Ekosistemin dinamiği enerjinin değişmesine neden olduğu gibi bütün canlıların büyüme ölüm ve toprak olmalarında etkilidir.

Uçsuz bucaksız dünyamız tüm canlıları bünyesinde barındırmaktadır. Göllerden akarsulara kutuplardan çöllere ve dağlara kadar her yer canlıların evi olabilir.

Ekoloji Nedir

Ekoloji nedir ? Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Dünya da ki canlıları tanımak ekolojinin önemini algılamak ve ekolojik sorunlara küresel çözümler üretmek için ve ekolojik kavramları, mekanizmaları ve ilkeleri iyi bilmemiz gerekir. Ekoloji nedir ? Cevabını verdikten sonra, bu bölümde ekolojide ki temel kavramlar Ekosistemde canlıları etkileyen faktörleri anlatacağız.

Eko Sistemde Canlıları Etkileyen Faktörler

ekoloji nedir
ekoloji nedir

Ekolojik organizasyon,

Organizmadan başlar,

Popülasyon,

Komünite,

Ekosistem,

Biyosfere kadar gider.

Canlılar en iyi uyum sağladıkları mekanlarda yaşarlar. Bir türün faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanlarına habitat denir. Bir canlının arandığında bulunabildiği yerdir ki kısaca bu duruma o canlının adresi denir.

Bir örnekle açıklayacak olursak bir balinanın habitatı çok genişken, bir karıncanın habitatı buna göre daha küçüktür.

Bir organizmanın bulunduğu ortamda yani habitatında biyolojik, fizyolojik davranışla ilgili tüm işlevlerine ekolojik niş denir.

Bir canlının habitatı onun adresi olarak düşünülürse ekolojik nişi de onun mesleği gibi düşünmek yerinde olacaktır.

Bir canlının beslenmesi, yaşaması, saklanması gibi tüm faaliyetler ekolojik niştir.

Belli bir bölgede belli bir zaman da aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.
Popülasyonu oluşturan bireyler aynı koşullardan etkilenir. Aynı zamanda ortak besin kaynaklarını ortak kullanırlar aynı zamanda popülasyonu oluşturan bireyler birbirleri ile çiftleşirler. Popülasyonlar birbirleriyle çiftleşirler.

Aynı bölgede birbirleriyle alakalı bütün popülasyonların oluşturacağı topluluğun tamamına komünite denir.

Bir ormandaki ötücü kuş popülasyonu komünitiyi oluşturur. Buna kuş komünitesi denir. Birden fazla kuşun popülasyonunu oluşturur. Aynı şekilde Orman komünitesi yaprağını döken yada dökmeyen ağaçların popülasyonundan oluşur.

Komüniteler içerdiği tür sayısı ve tür zenginliği bakımından belirgin farklılıklar gösterirler. Bazı komünitiler tür zenginliği bakımından belirgin farklılıklar gösterirler. Bazı komünitiler tür çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Mercan resifleri bu duruma çok güzel bir örnektir. Bir çok deniz canlısına ev sahipliği yapan habitatlardır.

Ekoton Nedir

ekoloji nedir
ekoloji sistem nedir

Doğada komüniteler tamamen bir birinden bağımsız olmayıp, komşu komünitiler arasında geçiş bölgeleri bulunmaktadır. Bu geçiş bölgelerine ekoton denir.

Ekoton, her komşu komünitenin özelliğini taşıdığı için hem tür ve birey sayısı hem de zengin içerik barındırdığı için farklılıklar gösterir.

Örneğin çalılar ve orman arasında ki geçiş bölgeleri arasında çalılar ve küçük boylu ağaçlar bulunabilir. Bu türler çalılık ve ormanlık arasında farklılık gösterebilir. Ekotona verilebilecek bir diğer güzel örnekte akarsu ve denizlerin birleştiği alanlardır.

Ekosistem Nedir

Bütün canlılar yaşadıkları yerler birbirleri ve çevreyle etkileşim halindedir.
Belirli bir alanda bulunan türlerin oluşturduğu komüniteler de canlı cansız varlıklar arasında gerçekleşen tüm ilişkilere ekosistem denir.

Ekosistemler küçük bir dereden büyük dağlar ve okyanuslar olmak üzere değişik büyüklerde olabilir.
Göl ekosisteminin canlı ve cansız çevrenin bir bütün olduğu görülmektedir.

Göldeki balıklar, resifler , bakteriler, algler , böcekler gölün ayrılmaz bileşenleridir. Gölün icerisine ulaşan güneş ışığı ve ph değerinde gölün cansız bileşenleridir.

Eko sistemde ki canlılar cansız çevreyi etkiler. Örneğin göldeki canlılar beslenme çeşitlerine göre de ortama farklı maddeler bırakır. Bunlar karbondioksit, oksijen, amanyok veya çeşitli sindirim atıkları olabilir.

Böylece ortamda ki maddelerin birikmesi sonucu suyun ph değerinde değişiklik meydana gelir.

Aynı şekilde ekosistemde ki cansız varlıklarda canlıları etkiler. Örneğin suya ulaşan güneş ışınları foto sentetik canlıların ve bunlarla beslenen canlıların sayısına kadar belirler.

Sonuç

ekolojik dengenin önemi
ekolojik dengenin önemi, ekoloji ne demek, ekolojik ne demek, ekoloji anlamı nedir

Bir ekosistemde ki yaşam değişimi komünitiyi etkiler.

Değişen şartlar ve doğal ortam dolayısıyla yeni ekosisteme ayak uyduramayan canlıların yerine yeni canlılar geçip geniş bir yayılım alanına sahip olabilirler. Uyum sağlayamayanlarsa yok olurlar. Bu duruma verilecek en güzel örnek çeşitli etkenlere bağlı olarak kuruyan bataklıklar da sivrisinekler yok olurlarken.

Öte yandan bu durumun tersi de olabilir. komüniteler de oluşan değişimler zamanla ekosistemi etkiler. Örneğin KKTC’de bataklıklar geniş alanları kaplamaktaydı. Buna bağlı olarak sivrisinek sayısı artışıyla birlikte hastalıklarda patlama yaşanmıştı. Okaliptüs ağaç dikimi önerisiyle bataklıklar kurutuldu. Okaliptüs ağacının çok fazla su çekmesiyle bu sefer de yeraltı sularının tükenmesi orta ve uzun vadede daha büyük su sorunlarına ve iklim değişikliğini beraberinde getirmiştir. Burada yazımıza son verirken ekoloji nedir sorusunun cevabını da vermiş bulunmaktayız. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bir diğer yazımız olan beyaz ayakkabı nasıl temizlenir konumuzu okuyabilirsiniz.

Yararlanılan kaynakçalar ; 

Wikipedia  (Ekoloji nedir)

Yazıyı Oylayın

Hakkında Güneş

Fethiye Anadolu Lisesinin ardından,  Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Mezun oldu. Profesyonel olarak ilk iş hayatına Yurtdışında başladıktan sonra bu süreçte blogger ve içerik pazarlama faaliyetleri, web sitesi tasarımı, blog  yazarlığı ve önemli yazılımlar konusunda araştırmalar yaptı. Sonrasında bir tutku halini alan bu işe tüm enerjisinin büyük çoğunluğunu verdi. Hali hazırda birden fazla projede  yer almakta olup profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

Dikkatini Çekebilir

metaverse nedir

Metaverse Nedir ? İnternetin Yerini Alacak Teknoloji

Metaverse nedir ? Bu evrendeki gözlerinizi kapatın ve metaverse evreninde gözlerinizi açın. Gördüklerimiz  2021’in son …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.