nedirnasil.org 1

Mobbing Nedir Nasıl Kanıtlanır ?

Mobbing Nedir ?

 Global dünya sisteminde çalışma şartlarının sürekli olarak değişmesi gerek ekonomik gerekse sosyal yaşantımıza doğrudan orantılı olarak etki etmiştir.

Bu durum gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe insanları rekabetçi bir duruma sokmuştur.

Bireyler bu şartlar altında kıyasıya bir yarışa girmiştir. Girdikleri bu yarış bir çok riski beraberinde getirmiştir. Bir çok alanda bu riskler çözülmekle birlikte, psikolojik riskler günümüzde arka plana atılmış ve anlaşılamamıştır. Bu durumun yansımaları mobbing olarak keskin bir şekilde bireylere yansımıştır.

Mobbing gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe psikolojik taciz anlamı taşımakla birlikte; Dünya literatüründe ve farklı ülkelerde mobbing nedir sorusunun cevabını karşılayan bir çok tanım, kavram ve terminolojide mevcuttur.

 • Psikolojik terörizm
 • Psikolojik baskı
 • Duygusal taciz
 • Duygusal suistimal
 • Duygusal baskı
 • Ego tatmini
 • Psikolojik taciz
 • Göz dağı vermek
 • Yıldırma politikası izlemek
 • Pasifleştirme politikası

Mobbing Örnekleri Nelerdir ?

Ülkemiz de durum pek farklı değildir. Mobbing nedir konusuna uzmanlarımız ve csgb tarafından çok sade ve açık şekilde cevaplanmıştır. Uzmanlara göre mobbing örnekleri çalışılan kurum farketmeksizin

 • Psikolojik taciz,
 • İşten yıldırma,
 • Sözlü olarak aşağılayıcı konuşma,
 • Çözüm odaklı ve yapıcı olmak yerine her defasında hatalarını yüzüne vurma,
 • İşten çıkarmak gibi tehditlerde bulunma,
 • Soruşturma açmakla tehdit etme,
 • Çalışanını aşırı yorma,
 • İş veren, sorumlu müdür yada amirin keyfi olarak telefon, sms, e-postalarına cevap vermemek. Tanımlamalar mevcuttur.

Mobbing Çeşitleri ?

 

Mobbing çeşitleri çalıştığımız kuruma göre şekillenmekle birlikte üç farklı kategoride değerlendirilebilir.

Dikey Mobbing

Halk ağzında üstünü çiğnemek olarak adlandırılan dikey mobbing, ast personelin yada kolektif olarak personellerin üst personele yapmış olduğu mobbing türü olup, hiyerarşik piramidin en alt kesiminde çalışan yada çalışanlar tarafında yapılmaktadır. Amirin, müdürün yada yöneticinin aleyhinde hareket etmek kaydıyla otoritesini sorgulatır. Daha üst yönetim karşısında rezi edilmek ve küçük düşürülmek istenir. dikey mobbing genelde iş yerinde gerçekleşmektedir.

Yatay Mobbing

Mobbing çeşitlerinden bir diğeri yatay mobbing primus inter pares yani eşitler arasında birincilik için verilen mücadele esnasında ortaya çıkan mobbing türüdür. Pozisyon olarak eşit şartlar altında çalışılan kurumda çalışanlar kendi iş arkadaşını çekemez. kıskançlık yapar. Aleyhinde konuşmalar bunu takip eder. Ayrıca aynı şartlar altında ve eşit koşullar altında çalışıp farklı coğrafyalardan gelen kişileri küçümseme gibi durumlarda yatay mobbinge girer.

Oluşan hoşnutsuzluk ve rekabet ortamı sonucu ortaya çıkan mobbing türüdür. Yatay mobbingin oluşabilmesi için mevcut statükonun mağdur aleyhinde evrilmesi gerekir. Tam da burada yatay mobbing gerçekleşir.

Eşitler arasında oluşan mobbing türünde mağdur olan kişinin şikayeti sonrası, özel sektör çalışanıysa yatay mobbing yapan kişinin iş haddi 4857 iş kanunu mad. 25 gereğince iş vereni tarafından fesh edilebilir. Mobbingci işten çıkartılır. Şayet kamu çalışanları arasında yatay mobbing uygulanırsa, yatay mobbing yapan faile soruşturma açılır. Gereken tahkikat yapılır. Sonuçlarına göre gerekli disiplin tüzüğü koşulsuz şartsız uygulanır.

Düşey Mobbing

Mobbing çeşitlerinden sonuncusu olan bu tür de piramidin en üst konumlarında yer alan özeten üstün astına yapmış olduğu psikolojik olarak yapılan her türlü taciz türüdür. Yukarıda bahsettiğimiz üzere mobbing örneklerinin her birini almış olduğu yetki, makam ve kurumsal kimliğiyle astlarını ezerek, yıldırarak, sözlü olarak aşağılayarak ki bu çoğaltılabilir kullanır.

Mobbing Nasıl Kanıtlanır ?

mobbing nedir
mobbing nedir

Mobbing nasıl kanıtlanır, Gerçekçi olmak gerekirse mobbing yapılan kişinin mobbinge maruz kaldığını kanıtlamak çok zordur. Mobbing nedir sorusunun en kısa cevabı olan psikolojik tacize kanıt olarak ne varsa saklamaktır. Kamera kayıtları, sms mesajları,whatsapp mesajları, sosyal medya üzerinden yazılan her türlü psikolojik taciz ve tehdit mesajları ki bu çoğaltılabilir. Olay mahkemeye icabet ettiğinde delilleri mahkemede kullanmak kişinin faydasına olacaktır. Mahkeme ye pozitif anlamda etki edecek bir diğer durumda yapılan psikolojik tacizi iş arkadaşlarının şahitliğidir. Bu durumda mahkeme tanık beyanlarını da göz önünde bulundurarak yaşanılan psikolojik taciz mahkemece kannat oluşturabilir.

SONUÇ

Yazıyı Oylayın

Hakkında Burak

1988 yılında İzmir’de doğan Burak ALTIPARMAK, Eskişehir Anadolu Lisesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü tamamladıktan sonra Kamu yönetiminde liderlik algısı üzerine yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel iş hayatına SEO danışmanı olarak başladı. Blogger, içerik pazarlama faaliyetleri gibi bir çok alanda hizmet vermesinin yanı sıra mobil uygulama geliştiricisi olarak profesyonel iş hayatına devam etmektedir. Hali hazırda React Native ile Full stack developer olarak çalışmaktadır.

Dikkatini Çekebilir

metaverse nedir

Metaverse Nedir ? İnternetin Yerini Alacak Teknoloji

Metaverse nedir ? Bu evrendeki gözlerinizi kapatın ve metaverse evreninde gözlerinizi açın. Gördüklerimiz  2021’in son …

One comment

 1. Elinize sağlık güzel bir anlatım olmuş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.