rehabilitasyon nedir
rehabilitasyon nedir

Rehabilitasyon Nedir ? Hangi Hastalıklarda Uygulanır ?

Rehabilitasyon nedir,  Rehabilitasyon İngilizce rehabilitation kelimesinden türetilmiş bir isim olup yeni alışkanlıkların kazandırılması demektir.

Günümüzde ki anlatımına bakıldığında bir hastalık, alışkanlık yada kaza sonucunda bedensel yeteneklerinin bir kısmını kaybetmesi sonucunda hayata yeniden uyum sağlamaları, yaşam kalitelerini yükseltmeleri ve toplumla bir bütünlük içerisinde yaşamalarını sağlayan genel bir kavramdır.

Rehabilitasyon Ne Demek ?

Teorikte rehabilitasyon nedir kavramı yukarıda tanımladığımız gibi kısa bir şekilde tanımlansa da; Uygulamaya geçildiğinde uzun bir süreç bizleri beklemektedir. Baştan sona kadar nihai hedefe ulaşmak için alınan eğitimler  çok önem  arz etmekte olup,  bireyin yeniden ailesiyle ve toplumla bütünleşebilmesi için çok uzun ve zorlu çabalara ihtiyacı vardır.

Nihai başarı içinse anahtar kelimemiz ekip çalışması olacaktır.

Bakıldığı zaman rehabilitasyon kavramının yanında sabır kavramının da beraber kullanması gerekmektedir.

Sabır gösterilen noktada da, hayattan ve toplumdan iletişimi kopan insanlara yeniden yaşam kalitelerini kazandırmaya yönelik yapılan çalışmalar bütünü, rehabilitasyon nedir sorusunun da cevabını bizlere verecektir.

Rehabilitasyon konusunda odaklanılması gereken temel anahtar kelimeler,

 • Sabır.
 • Bilgi ve deneyim.
 • Ekip işidir.

Ekip çalışmasına burada bir parantez açacak olursak, Ekibin içerisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapistler, rehabilitasyon hemşireleri, psikologlar, konuşma terapistleri, sosyal hizmet uzmanları ve rehabilitasyonla ilgilenen bir çok yan dal uzmanının da sürece dahil olması başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmenin temel taşı olacaktır. Rehabilitasyon nedir sorusunun cevabını verdiğimize göre şimdide;

Rehabilitasyona Kimler İhtiyaç Duyar ?

rehabilitasyon nedir
rehabilitasyon nedir

Rehabilitasyona ihtiyaç duyulan rahatsızlıkların başında hastalık ve kaza olduğunu belirtmiştik.

Hastalık spektrumunun çok geniş olmasından dolayı, kronik hastalıklarının erken dönemleri atlatıldıktan hemen sonra rehabilitasyona ihtiyaç duyulması gerektiğini bizlere göstermiştir.

Öte yandan kaza sonucu oluşan vakalara bakıldığı zaman Ülkemizde başta trafik kazaları olmak üzere diğer travmatik olaylara ve hasarlara bağlı kazaları da bu sürece dahil etmek gerekmektedir.

Afet durumlarında kitlesel kayıplar ortaya çıkabilmektedir. Kolektif olarak afetzedelerin yaraları, akut durumları ortadan kaldırıldıktan ve tedavi edildikten sonra mutlaka rehabilitasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Hemen hemen tüm romatizmalı hastaları da bu grubun içerisine almak doğru bir karar olacaktır. Öte yandan ortopedik ameliyatlardan sonra hareket sistemi rahatsızlıklarına yönelik yapılan ameliyatlardan sonra, spor yaralanmalarından sonra rehabilitasyona kesinlikle ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durumun yanı sıra herhangi bir sebebe bağlı olarak bedensel yeteneklerinin bir bölümünü yada tama yakınını kaybetmiş hastalarda rehabilitasyon gerektiği gibi bağımlılık durumlarında da bir rehabilitasyon merkezine başvurmak olmazsa olmaz faktörlerdendir.

Rehabilitasyon Çeşitleri Nelerdir ?

rehabilitasyon nedir
rehabilitasyon nedir

Rehabilitasyon nedir bu sorunun cevabına genel tanımlarla değindik. Ancak rehabilitasyon da kendi içerisinde alt gruplara ayrılmış durumdadır.

 • Nörolojik rehabilitasyon
 • Ortopedik rehabilitasyon
 • Romatizmal rehabilitasyon
 • Pediatrik rehabilitasyon gibi

Alt gruplara ayrılmış durumdadır. Bu nedenle rehabilitasyon kapsamı içerisine giren bir hasta bu konuda ki ileri uzmanlaşma alanına doğru yönlendirilmesi ve uzman ekipler tarafından değerlendirilmesi oldukça faydalı olacaktır.

Ortopedik Rehabilitasyon Hastalıkları

Vücutta yada uzuvlarında oluşan kırık, çatlak, çıkık, yada bağ doku zedelenmeleri ve menisküs gibi ortopedi alanını ilgilendiren sorunların, cerrahi müdahale veya alçı ya da atel takılması akabinde, mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin uzman ekiplerce uygulanması gerekmektedir.  Nihai amaç, hastanın hayat standartlarını bir an evvel arttırmak ve topluma entegre edip kabiliyet seviyesinin yeniden kazanımını sağlamaktır.

Afet durumları, hastalık, yapılan bir kaza, hareket ve duruş bozukluğu gibi vb. Sebeplerle normal hareketlerimizin, ağrı yada çeşitli sebepler nedeniyle kısıtlanması sonucuna bağlı olarak doktora başvururuz.

Gerekli testlerin sonucunda koyulan tanıya bağlı olarak  uygun tedavi yöntemi sayesinde  gerek uzaman ekipler gerekse bizler şikayetlerimize son vermek ve sağlıklı halimize kavuşabilmek için çabalarız.

Ortopedik anlamda iyileşme,  yalnızca ağrının geçmesi yada kırığın kaynaması olarak düşünülmemelidir.! Öyle ki şikayete sebebiyet veren nedenlerin sona ermesi, ağrıların ve acıların sona erdirilmesiyle doğru orantılı olacaktır. Ancak devam eden bu süreçte, birden çok hareket kısıtlılıkları, hareket ile ağrı ve acı olacağı gibi, bu duruma doğru orantılı olarak güçsüz hissetme, hızlı yorulma gibi bir takım problemler de ortaya çıkacaktır.

Bu durumlar elbet günlük hayatımızda sorunlara hareket kısıtlamalarına vb. Neden olacaktır.

Örnek verecek olursak omuz yada kolumuzun ağrıması rahat saç taramamıza engel olacaktır.

Ayak bölgesinden yapılacak olan ortopedik bir operasyon sonrasında  dizlerimizde ve ayak bileğimizde oluşacak güçsüzlük nedeniyle merdiven çıkmakta zorlanırız. Ya da el bileğinden gerçekleştirilmiş olan bir ameliyat sonrasında tendonlardaki oluşan hasardan dolayı klavyede yazı yazmak oldukça zor olacağı gibi günlük hayatta rutin yapılacak olan bir çok iş sırasında da bu durum büyük eziyet halini alacaktır.

Nörolojik Rehabilitasyon Hastalıkları ?

Periferik ve santral sinir sisteminin hasar alması durumunda meydana gelmektedir. Kalıtsal yada sonradan da olabilmektedir.

Sonradan olan durumda, hasta uzvunu ve harekatını biranda kaybettiği için aynı zamanda psikolojik olarakta desteklemek gerekmektedir. Bu rehabilitasyon programında fizik tedavi doktoru, fizyoterapist hasta ve hasta yakını bir ekip içerisinde çalışmalıdır. Bu hastalıklar arasında felç yani inme rehabilitasyonu, parkinson, ms, kafa travması omurilik yaralanması yer almaktadır.

Bu tarz hastalarda tedavi uzun süreli olacaktır. Dolayısıyla hastalar tedavi merkezinde uzun süre misafir edileceği için mutlaka bir aile ortamı yaratılması gerekmektedir. Hastaların pozitif olarak ve eğlenerek tedaviye devam etmesi en önemli noktadır.

Burada ki temel nokta, hastaların travma yada kazadan hemen sonra aksiyon alınıp erken tedaviye başlamaktır. Erken tedavinin önemi, kaybedilen sinirsel hasarın kurtarılabilir olmasıdır.

Nörolojik rehabilitasyon tek başına değil diğer yardımcı tedavilerle birlikte yürütülmelidir. program içerisinde yürüme tedavisi, ergoterapi yani el ve kol robotu son olarak normal rehabilitasyon programı yer almaktadır.

Normal rehabilitasyon programında, yatak içi egzersizler, kaybedilen hareketlerin geri getirilmesi, istemsiz kasılmaların azaltılması ve yürüyüş denge eğitimi yer almaktadır.

İstemsiz kasılmanın ilk etapta yok edilmesi istenilen bir şey değildir. Sebebiyse yürümemize yardımcı olacak bir unsurdur.

Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon Nedir ?

Herkesin bildiği üzere romatizmal hastalıklar kas ve eklem sistemimize doğrudan etki yaparak yaşam standartlarımızı ve kalitemizi düşürmektedir.

Tedavi plan sistemine bakıldığı zaman; öncelikle ilaç kullanımı, uzaman bir hekimle fizik tedavi uygulamaları, kontrollü bir şekilde diyet ve istirahat planlamaları yapılır.

Romatizma alanının etki alanlarına bakıldığı zaman; dirseklerde, vücut uzuvlarında, eklemlerde ciddi ağrılara sebebiyet vermektedir.

Romatizmal Hastalıkların Belirtileri Nelerdir ?

 • Eklemlerimiz ve eklemlere yakın bölgelerde sıklıkla ağrı hissedilir
 • Ani hareket anında ilgili noktada hissedilen şiddetli ağrı ve acı
 • Ağrıyan bölgeye dokunulduğunda hissedilen ağrı
 • İlgili noktanın aşırı hareketsizlikten fazlasıyla ağrıması
 • İlgili noktaya sıcak baskı uygulanmasıyla kısa vadede rahatlama hissi vermesi

Romatizmal Rahatsızlıklarda Fizik Tedavi Programları Neyi Amaçlar ?

 • Hareket sınırlamalarını ve kısıtlamalarını önlemek
 • Hissedilen ağrıları minimize etmek ve yapılabiliyorsa sona erdirmek
 • Vücuttaki bulunan eklem ve kasların gelişimine katkı sağlamak
 • Kasları maksimum seviyede güçlendirmek
 • Hayat standartlarını ve kalitesini maksimize etmek

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir ?

Pediatrik rehabilitasyon; çocuklarda ve bebeklerde doğuştan yada sonradan ortaya çıkabilen kas veya iskelet sistemi bozukluklarında kullanılan öte yandan çocuklarda ve bebeklerde nörolojik hastalıkların tedavi edilmesinde de efektif bir şekilde kullanılan fizyoterapi tekniklerinin tamamına verilen genel isimdir. Bu tedavinin nihai amacı çocuğun günlük yaşamda yeteneklerini ve becerilerini arttırmak, topluma, arkadaş çevresine ve hayata entegre olabilmesini sağlamaktır.

Pediatrik Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları Nelerdir ?

 • Günlük yaşamda bağımsızlığı arttıran ince motor çalışmaları yapılır.
 • Dokunma duyusu ve hareket alanını genişleten uzay terapiye başvurulur
 • Duyu bütünleme çalışmaları yapılır.
 • Gövde kasları ve oturma dengesini güçlendiren hipoterapi ye odaklanılır.
 • Kontrollü yürüyüş eğitimi sıklıkla yapılır
 • Eklem hareket açıklığı ve farkındalığı arttırıcı uygulamalar yapılır.
 • Serabral palsi ve yaygın gelişimsel bozuklukların rehabilitasyonlarına devam edilerek aşama aşama süreç takip edilir.

Rehabilitasyon Başarı Oranları Nedir ?

rehabilitasyon nedir
rehabilitasyon nedir

Rehabilitasyon hastalarında başarı oranlarına bakıldığı zaman, son yıllarda bu konuda çok ciddi ilerlemeler olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle beraber önemli ölçüde rehabilitasyon tıbbına da yansımıştır. Buna bağlı olarak başarı oranları yükselmiştir. Tabi teknolojiye paralel olarak toplumsal bilincin artması insanların bu konularda neler yapılabildiğini bilmesi son derece önemlidir.

Rehabilitasyon Ve Fizik Tedavi

Rehabilitasyon ve fizik tedavi konusunda toplumumuz da yanlış olarak algılanan bir diğer durumda; Biz kendimiz hallederiz yada eşimizin dostumuzun verdiği tedavi yöntemleri işe yarayacak algısı vardır. Dolayısıyla yanlış başlayan bir tedavi, doğru uygulamayla çözülebilecek bir tedaviyi de baltalayacaktır.

Çok basit ve ilkel yollarla çok ciddi sorunların halledilebileceği yönünde bir inanış vardır. Yada rehabilitasyon uzun bir çaba gerektirir denildiğinde bu durumu daha kısa yollardan mucizevi yöntemlerle çare arayanlar vardır.

İnanılmaz bir bilgi kirliliği olan bu konuda insanlar sağdan, soldan, komşudan duydukları akıl ve bilim dışı çarelere umut bağlamaktadırlar. Gerek maddi imkanları gerekse zamanlarını maalesef ki insanlar tüketmektedir.

Rehabilitasyonun Yaşı Var Mıdır ?
rehabilitasyon ne demek
rehabilitasyon ne demek

Tıbbın bazı alanlarında bazı hastalıklara geç kalındığı zaman o tedavi işe yaramamaktadır. Rehabilitasyondaysa böyle bir yaş sınırlaması yoktur.

Örneğin, doğuştan gelen bir takım rahatsızlıklarda doğumun hemen akabinde tedaviye başlamak gerekmektedir. Öte yandan kazaların en sık yaşandığı dönemler gençlik ve orta yaş dönemleridir. Diğer taraftan büyük ortopedik operasyon ve ameliyatlar da kronik yaşlara ve bedene bağlı olarak ileri yaşlarda sorun olabilmektedir. O yaşlarda da yapılacak tedavi yöntemleri bellidir. Ne alt yaş sınırı ne de üst yaş sınırı yoktur. Her yaşta her hastaya göre yapılabilecek bir tedavi yöntemi rehabilitasyonda vardır.

Rehabilitasyon nedir isimli içeriğimize burada son verirken, merakla okuyacağınızı düşündüğümüz bir diğer konumuz;

Diksiyon Nedir ?

Yazıyı Oylayın

Hakkında Güneş

Fethiye Anadolu Lisesinin ardından,  Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Mezun oldu. Profesyonel olarak ilk iş hayatına Yurtdışında başladıktan sonra bu süreçte blogger ve içerik pazarlama faaliyetleri, web sitesi tasarımı, blog  yazarlığı ve önemli yazılımlar konusunda araştırmalar yaptı. Sonrasında bir tutku halini alan bu işe tüm enerjisinin büyük çoğunluğunu verdi. Hali hazırda birden fazla projede  yer almakta olup profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

Dikkatini Çekebilir

Freelancer Ne Demek

Freelancer Ne Demek ? A’dan Z’ye Freelancer Rehberi

Freelancer ne demek ? Hiç büyüdüğümde Freelancer olmak istiyorum hayalimdeki iş modeli serbest çalışanlık diyen …

2 Yorumlar

 1. Bilgilendirici bir konu olmuş elinize sağlık

 2. Güzel bir yazı olmuş emeğinize saglık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.