vaftiz ne demek
vaftiz ne demek

Vaftiz Ne Demek ? Nasıl Yapılır Ve Neden Şarttır ?

Hristiyanlıkta vaftiz Ne Demek ? Neden şarttır ? Merak eden okurlarımız için kutsal kitap İncil’e göre değineceğiz. Öncelikle vurgulanması gereken nokta vaftiz sıradan bir uygulama, gelenek, görenek değildir. Vaftiz İsa mesihin öğretileri arasında çok ciddi yere sahip olan bir uygulamadır.

İncilin ilk 4 bölümünde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ da ve takibinde elçilerin işlerinde vaftiz uygulamasının önemli ve gerekli olduğu belirtilmiştir. Hatta şart olduğuna değinilmiştir.

Aynı zamanda vaftiz olma durumu İsa mesiğin de buyruğudur. İncilde yüce buyruk adı altında ayet vardır ki bu ayette İsa mesih döneminde kendisine iman edenlerin özellikle vaftiz olması gerektiğini vurgulamıştır.

Vaftiz Ne Demek ?

vaftiz ne demek
vaftiz ne demek

Vaftiz ne demek ? Vaftizin sözlük anlamı, suya daldırmak, suya batırmak anlamına gelmekle birlikte; Ruhsal anlamı da vardır. Ruhsal anlama göre vaftiz, kişinin yeni bir yaşama başladığı anlamına gelmektedir. Kişi, İsa’ya iman ediyor akabinde vaftiz oluyor ve bu durum yeni bir yaşamın simgesi anlamına geliyor. Yeni bir yaşama ve hayata başlandığı temsil edilmektedir.

İsa göğe alınmadan önce Matta’nın son bölümüne göre vaftiz, “Gidin bütün uluslarımı öğrencim olarak yetiştirin; Onları Baba, Oğul ve Kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. (Matta 28:19)” Hristiyanlar tarafından, İsa’nın göğe alınmadan önce söylediği en önemli sözlerden biri olup rica niteliği taşımamaktadır. Vaftiz ne demek sorusunun cevabının en önemli yorumu burada yatmaktadır.

Bu durum Kilisenin bir geleneği olarak bilinmemelidir. Hristiyanlara göre vaftiz olma anlayışı İncilin özünden gelir. İsa mesihin öğretisinde vardır.  Vaftiz olayı inancın temeli olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla İsa mesih gökyüzüne yükselirken söylediği son söz şart niteliği taşımaktadır.

Şayet bir kişi Hristiyansa İsa mesihi kurtarıcı olarak görür ağzıyla bunu ikrar eder. Hemen akabinde vaftiz olur. Her Hristiyan vaftiz olmalıdır. O yüzden İncil ve Hristiyanlık bunu öğretir.

Markos’a göre vaftiz ne demek ? “ Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanların günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çalışıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimliler’in hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor onun tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu. (Marcos 1:4-5)”

Hristiyanlara göre imanla vaftiz arasında çok yakın bir ilişki vardır. İman olmadan vaftiz olmamaktadır. Vaftiz yeni bir yaşama ruhun temizlenmesi olarak ve simgesel olarak ortaya konan bir gerçekliliktir.

Hristiyanlara göre kişi vaftiz olduğunda Tanrıyla ortaklık başlamaktadır. İman ettilerse ve tövbe ettilerse kendilerini Tanrının Ailesine ortak olduklarına inanmaktadırlar.  Bu ortaklıkta vaftizle gerçekleşmektedir.

Şunu da bilmek gerekir ki vaftiz olmak günahların bağışlanması için yapılan bir şey değildir. Vaftiz ve iman arasındaki ilişkide öncelikle kişinin tövbe etmesi, iman etmesi ve İsa mesihi hayatına kabul etmesi gerekmektedir. Ondan sonra da vaftizle bu durumun kişi ilanını simgeler.

Hristiyanlara göre vaftiz ölümü simgelemektedir. İsa mesihin ölümüne ortak olmaktadır.

“Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde hepimizin o’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz ? (Romalılar 6:3)”

İncil’de bu konuyla alakalı ölen kişi yasadan özgür kılınmıştır denilmektedir. Eğer kişi yeni bir hayata başlayacaksa yeni bir başlangıcı olmalıdır. Demektedirler.

Hristiyanlara göre vaftiz suyu bir mezara benzetilmektedir. Mezarı suyla doldurduklarını düşünüp kişiyi suya batırdıklarını düşünürler. Eski benliği ve kişinin eski yaşamına son verildiği ilan edilir. Günahın bir ücreti vardır. Günahın ücreti ölümdür. Günahın birde egemenliği vardır. Günahın egemenlik yolu ölümdür. Günah egemenlik yoluyla hüküm sürer. Tanrının egemenliği sonsuz yaşamı simgeler. Tanrının egemenliği de İsa mesih aracılığıyla sürmektedir.

Bu durumda iki tane egemenlik vardır. Bir yanda günahın egemenliği, diğer yanda tanrının egemenliği. Günahın egemenliği ölümle hüküm sürerken; Tanrının egemenliğiyse İsa mesihle hüküm sürmektedir.

Vaftiz bu durumda ölüme gömülmeyi ve ölümden dirilmeyi de simgelemektedir.

“Yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla o’nunla birlikte ölüme gömüldük. ( Romalılar 6:4)”

İsa mesih “Yeni şarabı eski tuluma koyamazsın demiştir”. Şayet koyarsan tulum patlar her ikisi de ziyan olur.  “Eski kumaşa yeni kumaştan yama yapamazsın.” Yıkandığı zaman yama çeker ve yırtık eskisinden daha beter olur.  Sonuç olarak Hristiyanlara göre, mesihte yaşayacaksan, onda kalacaksan eski yaşamda ölmek gerekmektedir.

Hem ölümde hem de sonsuz yaşamda aynı anda yürüyemezsin ikisi bir arada olmaz. Eğer sudan çıkışla yeni bir yaşam ilan ediliyorsa ve  gömülüp dirilme ilan ediyorsa o zaman bu durumu mesihle beraber gerçekleştirildiğini ve mesihle beraber yürünmesi gerektiği de bilinmelidir.

Vaftiz ne demek, “ Vaftizde o’nunla birlikte gömüldünüz, O’nu ölümden dirilten Tanrının gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz. (Koloseliler 2:12)”  Bu durumu Hristiyanlar şu şekilde yorumlamaktadır. Onlara göre bu ayet topraktan çıkan başaklara benzetilir. Gömüldüler bir amaç için gömüldüler. Öldüler bir amaç için öldüler. Mesihle birlikte Tanrının isteğiyle suya battılar ve çıktıklarında onun gücüne iman ederek dirildiler denilmektedir.

Onlara göre her şey kurtuluşla ilgilidir. Gerek kutsal ruhun vaftizinde, su vaftizinde her biri bir bütünlük içerisinde Tanrının tasarısında mesihin planında, Hristiyanların hayatında yeni bir yaşam sürmek ve dirilişe sahip olmak için ortaya konmuş temel gerçeklerdir.

O yüzden vaftiz ne demek olduğu, niye yapıldığı ve niye yapılması gerektiğini Hristiyanlar anlamalı ve iyi anlatması gerektiği savunulmuştur.

“ Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı’nın sağında oturuyor (Koloseliler 3:1)” Burada da aynı şekilde vaftizdeki dirilişe ortak olmakla ilgili bir bölüm olup gökteki değerlerin ardından gitmekte vardır. Hristiyanlara göre İsa mesih’e iman edip vaftiz olunduğu zaman onun dirilişine ortak olunmaktadır. Bunun haricinde Tanrının kişiden beklentisi de vardır. Vaftiz olup yıkandın, suya girdin ve çıktın ölüme ve yeni yaşama ortak olduysan, düşünceler, sözler ve eylemlerinde gökteki değerlerin ardından gitmesi gerektiğini savunurlar. Bu bakış açısına göre gökteki değerlerin olduğu gibi yerdeki yani Dünyada’da değerlerin olduğu söylenir.

Zenginlik, güç, kudret, para, karşı cinsle olan zevkler, sefalar, eğlenceler bunların hepsi yerdeki değerleri temsil etmektedir. Bu durumda İsa mesih’e iman edenler, yalnızca gökteki değerleri değil yerdeki değerleri de düşünmesi gerekmektedir.

Bu durumda Hristiyanlara göre, madem yeni bir yaşama başladıysan gökteki değerlerinde arkasından gideceksin derler.

Özeten vaftizde ruhsal olarak kişinin ölü olduğu kabul edilir. Suya batırıldığı andan itibaren kişi  ölmüş kabul edilir. Tekrar o sudan çıktıktan sonra yeni yaşama başladığı kabul edilmektedir.

Vaftiz ayrıca Hristiyanlara göre günahtan arınmayı ve temizlenmeyi sağlar ancak bu durum simgesel anlamda bir ifade taşımaktadır.

Hz İsa Ne Zaman Vaftiz Edildi ?

vaftiz ne demek
vaftiz ne demek

İsa mesih Hristiyan olan herkesi vaftiz edin buyurmaktadır. Öte yandan buyurmakla kalmaz İsa mesih’in kendisi de vaftiz olmuştur. Sonraki gelenlere de bir örnek bırakmıştır. Hem bunu buyuran hem de kendi yaşamında gerçekleştiren vaftiz olan İsa mesih’den bahsedilmektedir. Dolayısıyla vaftiz etmek ne demek ? neden vaftiz olunmalıdır sorusunun cevabı da burada yatmaktadır. Hem kendisi buyurmuş hem de yapmıştır.

“Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria Irmağı’na, Yahya’nın yanına geldi. (Matta 3:13)”  Yahya İsayı vaftiz etti. İsa günahsızdır. İsa’nın çıkartması gereken bir elbisesi yoktu (kirli olan, günahlı olan) Tertemiz bir yerden Cennetten Dünya’ya geldiği Tanrısal söz olarak belirtilmiştir. Burada önemli olan içeriğimizin başında da belirttiğimiz üzere simgeselliğin önemidir.

Hristiyanların ilk ve en önemli örneği İsa mesihtir.

Yahya İsa’yı vaftiz etmek istememiştir. İsa doğru olanı yapması gerektiğini söyleyerek kendisini vaftiz ettirmiştir. İsa günahsız olduğu halde su vaftizi olduysa Hristiyanların hayli hayli olması gerektiği savunulmaktadır.

Hristiyanlık dininde İsa mesih vaftiz olunmasını buyurduğu gibi elçiler yani İsa mesihin 12 öğrencisi de vaftiz edilmeninin öneminden bahsetmiş ve bunu buyurmuştur.

Hristiyanlık Dünyasının, olmazsa olmaz kuralı vaftiz edilmektir. Tövbeyle ilgili bir durumdur. Vaftiz olacak kişi bilinçli ve aklı başı yerinde kişi olmalıdır.  Neye tövbe etiğini bilmeli, kime iman ettiğini bilmeli ve bunun sonucu olarak İsa mesiğin buyruğu üzerine vaftiz olmalıdır. Çünkü Hristiyan inancına göre iman edip vaftiz olan kurtulacak iman edip vaftiz olmayansa kurtulamayacaktır. Vaftiz bu inanca göre tövbe eden herkes için geçerlidir.

Cinsiyet, dil, milliyet ve ırk ayrımı yapmadan İsa mesiğe inanan herkesin vaftiz olması gerektiği savunulur.

Vaftiz Ne Zaman Yapılır ?

vaftiz ne demek
vaftiz ne demek

Hristiyanlık inancında vaftizin zamanı oldukça önemlidir. İncile göre iman eden kişi en kısa sürede vaftiz olmalıdır denilmektedir.  İncil’de bunun ilk örneği Etiyopyalı hadım örneğidir. İncilde;

Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, “Bak burada su var dedi” “Vaftiz olmama ne engel var ?” dedi. (Elçilerin işleri 8:36-37) Bir kişi yürekten iman ediyor ve İsa mesih’i rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorsa çarmıh, mesih ve günahı kabul ediyorsa ve temel bilgileri alıyorsa vaftiz olmalıdır denilmektedir.

Kişi iman ettiyse vaftiz etme sorumluluğu Kilise’nin ve Kilise önderlerindedir. Dolayısıyla en kısa sürede hemen kişi vaftiz edilmelidir.

Vaftiz Baba Ne Demek ?

vaftiz ne demek
vaftiz ne demek

Vaftiz babanın temel amacı vaftiz olacak çocuğa yoldaşlık ve sırdaşlık etmektir. Her ne olursa olsun her konuda yanında olduğunu hissettirmektedir. Manevi yaşama destek olmak amacıyla seçilen vaftiz babanın nihai  görevi hayatı boyunca devam eder. Vaftiz Baba Ne Demek? Vaftiz babası vaftiz olunan çocuğun hayatı boyunca  manevi olarak yanında yer alacağının simgesel anlamda göstergesidir.

Vaftiz Anne Ne Demek ?

Vaftiz olan çocuğa ailesi  tarafından seçilmiş olan bir kadının, vaftiz olunan çocuğun hayatı boyunca  manevi olarak yanında yer alacağının simgesel anlamda göstergesidir. 

Vaftiz Anne ve Baba kişi tarafından seçilebileceği gibi bu konuda gönüllü olmak isteyen bireylerde tercih edilebilir.

Vaftiz Ne Demek ? Nasıl Yapılır Ve Neden Şarttır ? Konu hakkındaki içeriğimize, İncilin ilk 4 bölümünde Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’ da ve takibinde elçilerden örnekler göstererek değindik ve vaftiz ne demek sorusunun cevabını verdik.

İçeriğimize burada son verirken ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir diğer konumuz;

Robotik Kodlama Nedir ?

R10.net’e Nasıl Ücretsiz Üye Olunur?

Hümanizm Nedir ve Neden Önemlidir ?

Yazıyı Oylayın

Hakkında Güneş

Fethiye Anadolu Lisesinin ardından,  Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Mezun oldu. Profesyonel olarak ilk iş hayatına Yurtdışında başladıktan sonra bu süreçte blogger ve içerik pazarlama faaliyetleri, web sitesi tasarımı, blog  yazarlığı ve önemli yazılımlar konusunda araştırmalar yaptı. Sonrasında bir tutku halini alan bu işe tüm enerjisinin büyük çoğunluğunu verdi. Hali hazırda birden fazla projede  yer almakta olup profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

Dikkatini Çekebilir

Freelancer Ne Demek

Freelancer Ne Demek ? A’dan Z’ye Freelancer Rehberi

Freelancer ne demek ? Hiç büyüdüğümde Freelancer olmak istiyorum hayalimdeki iş modeli serbest çalışanlık diyen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.